Lubbe Lisse voor circulaire economie. Doe ook mee!

Als Tweede Kamerlid bedacht oud-politicus Ad Lansink in 1979 een schema om afval te beheren. Nu, ruim 40 jaar later, is deze ladder nog steeds een begrip. De populariteit van dit schema neemt alleen maar toe, dankzij de opmars van de circulaire economie. Bedrijven zetten volop in op verduurzaming. Vanuit verschillende gemeenten wordt dit zelfs van bedrijven verlangt. Ook Lubbe Lisse probeert haar steentje bij te dragen en zo bewust mogelijk om te gaan met afvalverwerking. Wat de ladder van Lansink precies inhoudt, wat het belang van een circulaire economie en hoe Lubbe Lisse hierin probeert bij te dragen, vertellen wij natuurlijk graag.

De ladder van Lansink

De ladder van Lansink onderscheidt drie categorieën wat betreft afvalverwerking. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

  • Preventie: Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken
  • Hergebruik: Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt
  • Recycling: Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt
  • Energie: Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking
  • Verbranden: Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden volgens wettelijke richtlijnen
  • Storten: Afvalstoffen worden gestort

 

Circulaire economie en duurzame keurmerken

De ladder van Lansink is de voorloper van de circulaire economie. Een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie, is een economisch en industrieel systeem waarin grondstoffenvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. De energie voor een zuivere circulaire economie moet afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, met name uit de zon en de wind.

Lubbe Lisse beschikt over een aantal aantoonbare certificaten betreffende milieu en duurzaamheid. Zo zijn wij al jaren aangesloten bij het Milieu Project Sierteelt (MPS) certificaat. Met dit milieucertificaat kunnen wij onze maten van duurzame bedrijfsvoering aantonen. Om deze certificering te waarborgen, hergebruiken wij veel van onze verpakkingen en maken we enkel gebruik van dozen van gerecycled karton. Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij het keurmerk: PlanetProof. Dit betekent dat wij bloembollen en planten duurzaam verhandelen wat beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. 

 

Wat doet Lubbe Lisse aan afvalverwerking?

Uiteraard kunnen wij niet achterblijven in de opkomende circulaire economie. Ook wij proberen bij Lubbe Lisse om zo bewust mogelijk ons afval te verwerken en indien mogelijk te recyclen, dit doen wij onder andere in onze eigen milieustraat. We zijn daarnaast ook bezig met de aanschaf van verschillend materieel dat volledig elektrisch werkt. Nog een manier waarop wij proberen de wereld een stukje beter te maken is door gebruik te maken van gerecycled plastic voor klein verpakkingsmateriaal. Er is uiteraard altijd ruimte voor verbetering.

Wij proberen ook op het gebied van afvalverwerking zo vernieuwend en vooruitstrevend mogelijk te blijven door te zoeken naar nieuwe, nog duurzamere methodes. We werken graag mee aan een groenere wereld.

Heeft u behoefte aan meer informatie over circulaire economie en onze werkwijze bij Lubbe Lisse? Neem dan gerust contact met ons op.


Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

U kunt onze brochure natuurlijk bij ons aanvragen.
Graag komen wij ook bij u langs voor een persoonlijke toelichting op onze producten en werkwijze.

Typ bovenstaande code over.