Lubbe Lisse zet zich in voor de vlinder door bloembollenmengsel en bijdrage De Vlinderstichting

“Vroeger zag je veel meer vlinders” - helaas is dit waar. Wist u bijvoorbeeld dat van de totaal 53 soorten vlinders die nu nog in Nederland voorkomen, de helft zeldzaam of zeer zeldzaam is? En dat sinds het begin van de twintigste eeuw zeventien soorten dagvlinders uit Nederland zijn verdwenen? Daarom steunt Lubbe Lisse De Vlinderstichting en bieden wij bloembollenmengsels aan om de vlinder te helpen aan voedsel.

Bloembollenmengsels voor meer vlinders in uw gemeenteperk

Veel mensen vinden het gelukkig belangrijk dat vlinders de ruimte krijgen. Iedereen kan daaraan meewerken door het planten van vlindervriendelijke planten en bollen. De nectar uit deze planten en bollen is de brandstof voor de vlinders. Hoe meer brandstof ze hebben des te beter ze zich zullen voortplanten en dus hoe meer vlinders er zijn! De Vlinderstichting adviseert uitsluitend biologisch geteelde bloembollen te planten. Daarvan is zeker dat ze geen schadelijke effecten hebben op vlinders en bijen.

Vlinders komen in het voorjaar uit hun winterschuilplaats. Daarom zijn bloembollen die in het voorjaar of de gehele zomer bloeien erg geschikt om te planten. Wij hebben een selectie gemaakt van de bloembollen die onder de ‘favorieten’ van de vlinder vallen.

Over De Vlinderstichting

Vlinders zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. De Vlinderstichting wil graag bereiken dat er een natuur is vol met vlinders. Een groot deel van de vlinders heeft het echter moeilijk in ons land. De Vlinderstichting stimuleert daarom iedereen, van beleidsmakers tot natuurbeheerders en van gemeenten tot tuinliefhebbers, om te helpen.

Help de vlinders in Nederland door het juiste mengsel of een donatie!

Kijk op www.devlinderstichting.nl en steun, net zoals Lubbe Lisse, de vlinders. Dit kan door donateur te worden of een gift over te maken. Of help zelf mee om de vlinders in Nederland voor uitsterven te behoeden door te kiezen voor bloemenbollenmengsel dat tot de favorieten van de vlinder behoort! Neem contact met ons op voor meer informatie over deze mengsels.


Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

U kunt onze brochure natuurlijk bij ons aanvragen.
Graag komen wij ook bij u langs voor een persoonlijke toelichting op onze producten en werkwijze.

Typ bovenstaande code over.