Nieuwe samenwerking met Groene Cirkel Bijenlandschap

Afgelopen woensdag 24 juni is Lubbe Lisse als nieuwe partner gepresenteerd tijdens de online webinar van Groene Cirkel Bijenlandschap. Wij zetten ons ook hier actief in voor het terugdringen van de achteruitgang van de wilde bij en van de wintersterfte bij de honingbij.

Groene Cirkels Bijenlandschap

In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. In drie jaar tijd heeft dit geresulteerd in 34% meer soorten bijen in de gemonitorde gebieden van het Bijenlandschap. Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research, Naturalis en Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor meer informatie: www.bijenlandschap.nl. 

Online webinar over bijenlandschap in Nederland

De jaarlijkse bijeenkomst van Groene Cirkel Bijenlandschap werd, door de huidige omstandigheden, online georganiseerd in de vorm van een leerzame webinar. Koos Biesmeijer sprak over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en over de plannen met de anderhalf miljoen euro die het Deltaplan van de Postcode Loterij heeft ontvangen. De vraag die centraal stond tijdens zijn presentatie was: “Hoe kunnen gemeenten, buurtinitiatieven, bedrijven en terreinbeheerders hieraan meedoen en bijdragen?”. Deelnemers van de webinar konden interactief deelnemen en in gesprek gaan. Gedeputeerde Berend Potjer sprak over de registratie van Groene Cirkel Bijenlandschap als Verified Conservation Area (VCA). Hij legde onder andere uit wat deze internationale erkenning betekend voor het Bijenlandschap en hoe wij deze status kunnen waarmaken.

Aanpak versterken bijenlandschap in Zuid-Holland

Aansluitend vond de ondertekening van de intentieverklaring door de provincie, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer, de Groene Klaver en Staatsbosbeheer plaats. Iedere partij deelde een korte impressie van hun aanpak om het Bijenlandschap te versterken en duurzaam in stand te houden. Als afsluiter van de webinar werden de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt.  

Verbeteren bloemrijk netwerk voor bijen in ons land

Samen met de andere partners gaan wij werken aan een bloemrijk netwerk voor de bestuivers van ons land. Wilt u meer informatie over Groene Cirkel Bijenlandschap of onze aanpak om het Bijenlandschap te versterken? Stuur een e-mail naar: info@lubbelisse.nl

 


Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

U kunt onze brochure natuurlijk bij ons aanvragen.
Graag komen wij ook bij u langs voor een persoonlijke toelichting op onze producten en werkwijze.

Typ bovenstaande code over.