Milieu & duurzaamheid

Duurzaamheid is een ruim begrip, maar heel kort gezegd is dat in een duurzame wereld de mens, het milieu en de economie in balans moeten zijn, zodat we op een verantwoorde manier met de planeet omgaan en deze niet uitputten.

Lubbe Lisse heeft dit aspect hoog in het vaandel staan en wij streven naar een duurzame samenleving. We werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte.

Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans. Voorbeelden zijn ontbossing, verwoestijning, het broeikaseff ect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde.

Door de vraag naar duurzaamheid en biodiversiteit adviseren wij bij- en insectvriendelijke mengsels. In deze mengsels worden veel soorten toegepast die veel nectar en stuifmeel produceren. Dit wordt afgegeven in een periode waar de behoefte hiernaar groot is.

 

Onze Groenvisie

Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energie neutrale omgeving.

27% Lagere CO2 uitstoot: Door het minimaliseren van transportbewegingen voor het vervoeren van onze bloembollen.

76% Schonere lucht door de fiets: 76% van ons personeel komt namelijk op de fiets naar het werk of met de elektrische auto.

100% elektrisch: Door een grotendeels hybride en elektrisch wagenpark van plantmachines, gereedschap, tractoren en personenwagens.

Verlichting: Alle verlichting in ons bedrijf is vervangen door veel duurzamere ledverlichting.

Onze missie

Duurzaamheid komt in alle stappen van onze productieketen terug. Tijdens het proces van het leveren tot aan het uitvoeren van beplantingen, zoeken wij de juiste balans in het duurzaam handelen.

Onderstaande speerpunten zijn belangrijk voor ons, deze punten worden constant meegenomen in de zoektocht naar duurzaamheid.

 

Certificering

Om onze betrokkenheid betreffende milieu en duurzaamheid te laten zien, laten we trots onze certificeringen zien. Zo weet u zeker dat onze bloembollen en zaden voldoen aan de Europese wettelijk gestelde normen voor ecologische producten en productiemethoden.

 

MPS-Florimark GTP

Naast de kwaliteit en traceerbaarheid van onze producten, houden wij ook rekening met sociale aspecten en milieueisen, zoals het opleiden van personeel, hygiëne en veiligheid. Het Florimark GTP certificaat toont aan dat de regels op het gebied van milieu (duurzame inkoop en duurzame beleidsvoering) en personeel (opleidingen en veiligheidsaspecten) worden nageleefd.

SKAL

Als leverancier van biologisch geteelde bloembollen, behoren wij vanaf maart 2015 ook tot de groep gecertificeerde bedrijven van biologische producten in Nederland. Het hierbij horende certificaat hebben wij in ontvangst mogen nemen uit handen van ´Skal´ (het bio controle orgaan in Nederland). Met dit certificaat garanderen wij onze klant van een betrouwbaar biologisch product.

EKO keurmerk

De biologische handel- en verwerkingsbedrijven onderscheiden zich door hun betrokkenheid. Wat door de biologische boer met zorg geteeld is, wordt door de bedrijven met zorg vervoerd, opgeslagen, verwerkt, verpakt en gedistribueerd. Ook zij vallen onder de biologische EU-wetgeving. Samen met Stichting EKO hebben de handel- en verwerkingsbedrijven hun ontwikkelambities vastgelegd in de EKO-code. Bijvoorbeeld op het gebied van management, water- en energieverbruik, verpakkingen, pure en schone verwerking, eerlijkheid en transparante prijs. Zo ook Lubbe Lisse!

'On the way to PLANETPROOF'

'On the way to PlanetProof’is een Nederlands keurmerk voor duurzaam geteelde producten. Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Met PlanetProof kiezen gemeenten en bedrijven voor duurzamere producten. Met ‘On the way to PlanetProof’ streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten 

VCA

Wij zijn een VCA gecertificeerd bedrijf en onze medewerkers zijn VCA gediplomeerd. Wat betekent dat ons werk en de bedrijfsvoering voldoen aan de geldende eisen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.