Lubbe Lisse zet zich samen met Honey Highway in voor bloemrijke gemeente bermen

De biodiversiteit in Nederland gaat achteruit. Het gevolg? Honderden bijensoorten die met uitsterven worden bedreigd. En dat terwijl deze insecten juist van belang zijn bij de bestuiving van veel planten, gewassen én het behoud van onze natuur. Ondersteuning door de mens is van groot belang! Daarom is Lubbe Lisse een samenwerking met Honey Highway aangegaan om te zorgen voor bloemrijke gemeente bermen en meer aandacht voor biodiversiteit.

Langbloeiende mengsels van Lubbe Lisse in trek bij insecten

Een aantal jaar geleden zijn wij gestart met de combinatie van het planten van bloembollen en het aaneensluitend uitzaaien van natuurzaden. Tijdens de bloei van deze langbloeiende mengsels is het een drukte van belang met voornamelijk het bezoek van nectar- en stuifmeelzoekende insecten. Deze combinatie bloemen leverde een (kleuren) spektakel op; waar wij dan ook lovende berichten van de omgeving over kregen. 

Samenwerking Lubbe Lisse en Honey Highway voor voedselrijke bermen

Het is belangrijk dat iedereen zich inzet voor een groene toekomst voor zowel mens als dier. Dit vereist een goede samenwerking tussen verschillende partijen. Dat is de boodschap die Lubbe Lisse over wil brengen door een samenwerking aan te gaan met Honey Highway. De ambitie van Honey Highway is het zorgen voor een blijvend paradijs voor de wilde bij in bermen en op dijken. Ons gezamenlijke doel is om bermen in gemeenten om te toveren naar een voedselbron. En dat voor een zo’n lang mogelijke periode, het hele jaar door!

 

Gemeenten stimuleren om een bijenparadijs te creëren 

‘Honey Highway’ is een blijvend paradijs voor bijen in bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoortrajecten en op dijken. De doelstelling van dit initiatief is om de 360 soorten wilde bijen en de originele Nederlandse honingbij te behouden en terug te brengen.

Samen proberen we gemeenten enthousiast te maken om ook in hun stad of dorp een bijenparadijs te creëren; het aanplanten van een bloemenzee bestaande uit bloembollen van Lubbe Lisse en wilde bloemenzaden. Wilde bijen, honingbijen, hommels en andere insecten kunnen op deze manier goed overwinteren. Bloemrijke bermen vergroten de biodiversiteit én zorgen voor vrolijke kleuren langs de weg!

Speciaal samengestelde mengsels voor de wilde bij in uw regio

In samenwerking met Honey Highway stelt Lubbe Lisse het Honey Highway bloembollen- en natuurzadenmengsels samen, op basis van de regio en de grondsoort (zand-, leem- of kleigrond). Hiermee worden de - in de regio veelvoorkomende - wilde bijensoorten, de Nederlandse honingbij en andere insecten bediend van stuifmeel en nectar van meerjarige wilde bloemen.

Insecten, inclusief de bij, hebben het heel zwaar. De oorzaak is het land- en tuinbouw gif en het feit dat er te weinig bloemen zijn. Bij de samenstelling van het natuurzadenmengsel is er een selectie gemaakt van bollen en natuurzaden op basis van de soorten die zich qua bloei opvolgen. Het resultaat? Bijna heel het jaar door een ware bloemenzee die de bij (en alle andere insecten) voorziet van voedsel, zodat overwinteren mogelijk wordt.

Samen op naar meer bijen en een betere biodiversiteit!

Het uiteindelijke doel van de samenwerking met Honey Highway is het behouden en terugbrengen van Inheemse wilde bijen en de Nederlandse honingbijen voor een betere biodiversiteit. Met de mengsels van Lubbe Lisse wordt er een voedselrijke omgeving voor de bij gecreëerd én verbeteren we samen de biodiversiteit in Nederland. Helpt u ook mee? Informeer naar Honey Highway Mix voor uw gemeente! Neem contact op met Lubbe Lisse via info@lubbelisse.nl of bel ons direct.


Back to the overview