Noordwijk

Twee jaar geleden zijn wij begonnen met een aantal locaties te planten met bloembollen en in te zaaien met een bloemrijk zaadmengsel.

Door omvormingen van heesters/gazons naar bloemrijke bermen, ontstaan er mogelijkheden om bloembollen  met één-/meerjarige bloemzaden te combineren zoals u kunt zien op deze locatie in de badplaats Noordwijk.

Ook bij de toepassing van dit concept is de uitgangssituatie van belang voor het slagen van deze combinatie. Uiteraard kunnen wij daar een adviserende rol in spelen.


Back to the overview

Biologische bloembollenen ? Neem dan contact met ons op. Graag komen wij ook bij u langs voor een persoonlijke toelichting op onze producten en

Typ bovenstaande code over.