Noordwijk

Mixtures in combination with Wildflowerseed.

Door omvormingen van heesters/gazons naar bloemrijke bermen, ontstaan er mogelijkheden om bloembollen  met één-/meerjarige bloemzaden te combineren zoals u kunt zien op deze locatie in de badplaats Noordwijk.

Ook bij de toepassing van dit concept is de uitgangssituatie van belang voor het slagen van deze combinatie. Uiteraard kunnen wij daar een adviserende rol in spelen.


Back to the overview

If you are interested in organic flowerbulbs, please contact us. We would like to inform you about this product.

Typ bovenstaande code over.