Beplanten

Vele toepassingen zijn mogelijk

Welke planttechniek gebruikt kan worden, is van vele factoren afhankelijk. Van tijdstip, locatie tot het product dat geplant moet worden. Bij Lubbe Lisse maken wij gebruik van de volgende beplantingsmogelijkheden:

Machinaal planten

Niet alleen voor de bollen, maar ook voor omwonende en (niet te vergeten) de bewoners van de perken, de insecten, is het machinaal planten van bloembollen enorm voordelig. Door dit snelle plantproces beschadigen de bloembollen minimaal, is de overlast voor omwonende en het verkeer langs de weg beperkt en wordt de grond waar vele insecten inleven minimaal belast.

Meer over machinaal planten

Handmatig planten

Op locaties die vanwege bereikbaarheid, obstakels of andere factoren niet geschikt zijn om machinaal aan te planten, is het mogelijk de bloembollen en/of vaste planten handmatig te planten. Lubbe Lisse verzorgt het handmatig aanplanten van bloembollen of bloembollenmengsels voor haar opdrachtgevers. 

Meer over handmatig planten

Beplantingsadvies

Om lang te kunnen genieten van de fraaie aanplanting in het openbaar groen op uw bedrijfsterrein, stadspark of gemeenteperk, is het van belang om bij het aanplanten van de bloembollen om rekening te houden met diverse factoren.

Meer over beplantingsadvies

Onderhoud beplanting (bodemverbetering en voeding)

Naast het volgen van de juiste plantinstructies, is aandacht voor het onderhoud van de bloembollen, stinzen of vaste planten net zo belangrijk. Met name het correct toedienen van voedingsstoffen aan de beplanting zorgt voor een langere bloeitijd en minimaliseert het risico op gewasziekten.

Meer over onderhoud beplanting